Vi kjøper eldre eiendommer som kan videreutvikles

Har du en eiendom med eksisterende, eldre bygninger, kan det gjerne ligge større verdi i å selge den til utvikling, sammenlignet med å selge den slik den fremstår i dag. Ta gjerne kontakt for forslag til løsning, og for tilbud på eiendommen.