Om oss

Tomtespesialisten AS startet sin virksomhet i januar 2011 med eiendomsutvikling primært i Jærregionen.

Daglig leder, byggmester og prosjektutvikler Leif Undheim, har vært pådriver for selskpets utvikling siden oppstart, og står bak boligprosjektene som så langt er skapt, eller er under utvikling.

Jæren Treteknikk Holding AS, er med på eiersiden, sammen med Holo Invest AS.

Tomtespesialisten AS samarbeider blant annet med flere av regionens ledende større boligbyggere, slik som Jadarhus AS, TeamBygg AS og Jærentreprenør AS. I tillegg er også flere mindre byggmestere/byggefirma med på å oppføre prosjektene som Tomtespesialisten AS har utviklet.

Byggmester P Undheim AS, Byggmester Tor Klungland AS, og JS Service AS deltar alle i å oppføre våre boligprosjekter. 

Les mer om noen av våre tidligere prosjekter

Tomtespesialisten utvikler eiendom- og boligprosjekt, der våre samarbeidspartnere senere står for oppføring av boligene.

Med en solid lokal forankring, og fagkunnskap i flere ledd, kjenner vi byggebransjen i Rogaland godt, og vet hva som må til for å starte, og gjennomføre et prosjekt fra begynnelse til slutt.


Leif Undheim, som er daglig leder i Tomtespesialisten, har drevet med boligsalg og prosjekt- og eiendomsutvikling i distriktet gjennom en årrekke. Han har blant annet jobbet i åtte år som prosjektsjef i KleppHus. Han har dessuten bakgrunn som tømrer og byggmester. Han kjenner derfor utfordringer i bransjen godt, alt fra reguleringsprosesser, til byggtekniske detaljer og oppdaterte lover og byggeforskrifter. Leif begynte som daglig leder i Tomtespesialisten ved oppstarten av bedriften i 2011.


 

Vårt forretningsområde
 

Tomtespesialisten AS skal bidra til å utvikle eiendom, tomt- og boligprosjekter som det senere skal bygges nye boliger på. Med en solid faglig kunskap, og forankring i Rogaland, kjenner vi den lokale byggebransjen godt. Kjerneområdet for vår virksomhet ligger mellom Sirevåg i sør og Randaberg i nord. Men vi vil være til stede i fylket der det er interessante prosjekter.

Vi utvikler eiendom og boligprosjekter, og står bak gjennomføring av alle forberedende faser knyttet til boligutvikling og produksjon. Dette innebærer blant annet gjennomføring av reguleringsarbeid, herunder utarbeidelse av detaljplaner og områdeplaner. Vi besørger også utarbeidelse av tekniske planer, kontrahering av tilbud for teknisk opparbeidelse, i tillegg til forhandling om, og inngåelse av avtaler med den respektive kommunen for å finne de beste løsningene for prosjektet.

Vi står også som koordinator for teknisk opparbeidelse av boligområdet, helt frem til det foreligger byggeklare tomter og en samlet utvikling av hele byggeprosjektet som skal oppføres på tomten/tomtene.

I visse tilfeller er det også hensiktsmessig å delta lenger i produksjon av byggeprosjekter, for å sikre at intensjonen i forberedende arbeider blir ivaretatt.