Undheim BU2

Her kommer 27 boliger .
5 Eneboliger
7 Enebolig i rekke
7 rekkehus
8 leiligheter.