Vi kjøper byggeklare tomter

Har du en byggeklar tomt for salg, be oss gjerne om et tilbud på din eiendom.