Nyhet! Hetlandsgata 26 - Bryne

TownHouse  mot vest
Hetlandsgata 26. A bygg, Illustrasjon mot gate

For mere info, se: http://hetlandsgata26.no/ eller kontakt EM1 - Bryne v/Randi Tveit 95 29 06 91

Leiligheter
Leiligheter B og C bygg fra vest
5 TownHouse  med takterrasse
TownHouse A bygg mot sør/øst
Oversiktsbilde%20hele%20prosjektet
Oversiktsbilde TownHouse og leiligheter

Hetlandsgata 26 - Bryne