Klepp - Tangarholen

4353 Tangarholen - et hyggelig tettsted

Tangarholen er utviklet av Tomtespesialisten AS, på oppdrag fra Tangarholen AS /GK-Eiendom AS.
SjoFasting AS har vært arkitekt for blokkene i hele prosessen.
Byggene oppføres av Jæren Boligutvikling AS/ Jærentreprenør  AS.

Det er nå ferdigstilt  62 flotte leiligheter med størrelser fra 54-144 m² – alle med solide kvaliteter og flott utsikt. Byggetrinn 1, 2 og 3 består av blokk A , B og C. Resterende leiligheter er i byggetrinn 3
Nå selges byggetrinn 4, med blokk D som består seg av 27 leiligheter, disse også tilrettealgt av Tomtespesialisten AS, og vil bli oppført av Tangarholen AS

Leilighetene er da fordelt på fire blokker i lys teglfasade, og mørke kontrastområder i tre, som skaper et vakkert eksteriør. Det er lagt vekt på trivelige fellesområder med soner for sosial aktivitet og rekreasjon.

Fakta

STED: Klepp stasjon
KOMMUNE: Klepp kommune
ADRESSE:Tangarholen
Type: leiligheter
ENHETER:61 + 27

Kontakt